آژانس های تبلیغاتی انواع و ابعاد گوناگونی دارند. بعضی از آن ها دفاتر کوچکی هستند با تعداد کمی کارمند و برخی دیگر دفاتر متعددی در سراسر دنیا دارند که با هزاران نفر نیروی متخصص مشغول فعالیت هستند؛ اما ساختاری بنیادین وجود دارد که بیشتر آژانس های تبلیغاتی چه کوچک و چه بزرگ از آن پیروی می کنند.
در این مقاله آژانس های تبلیغاتی از دو منظر انواع و ساختار بررسی شده اند و سپس با ارائهی نمودارهای سازمانی جایگاه افراد در آژانس های تبلیغاتی مورد مطالعه قرار گرفته است.

انواع آژانس های تبلیغاتی

  • آژانس تبلیغاتی خدمات کامل

این آژانس ها مجموعه ی گسترده ای از خدمات و فعالیت های تبلیغاتی شامل تحقیقات و برنامه ریزی اسراتژیک، ایده پردازی، تولید تبلیغات، برندسازی، تهیه کمپین تبلیغاتی، فعالیت های روابط عمومی، برگزاری رویدادهای تبلیغاتی، همچنین برنامه ریزی، انتخاب و خرید رسانه ی تبلیغاتی مناسب را انجام می دهند. به علاوه ممکن است خدمات غیر تبلیغاتی مانند تدوین برنامه های بازاریابی، تدوین برنامه های ارتقای فروش، نمایش محصولات برای فروش و آموزش فروش را نیز به مشریان خود ارائه نمایند.

  • آژانس های تبلیغاتی تخصصی

هر یک از فعالیت های انجام شده در آژانس تبلیغاتی خدمات کامل، می تواند به طور تخصصی توسط یک آژانس انجام شود. امروزه آژانس هایی وجود دارند که تنها یکی از فعالیت های برنامه ریزی اسراتژیک، برندسازی، تهیه ی کمپین تبلیغاتی، روابط عمومی، برگزاری رویدادهای تبلیغاتی، تولید تبلیغات، برنامه ریزی رسانه، انتخاب و خرید رسانه ی تبلیغاتی مناسب را به طور تخصصی انجام می دهند. این آژانس ها بر یک زمینه ی خاص متمرکز هستند و در آن تجربه و تخصص ویژه ای دارند.

  • آژانس تبلیغاتی ویژه

این آژانس ها به گروه مشخصی از کسب و کارها خدمات تبلیغاتی ارائه می دهند. (مانند پزشکی، اماک، آموزش و مالی) از آنجا که آژانس های تبلیغاتی ویژه در زمینه ی خاصی فعالیت می کنند، به خوبی از جنبه های مختلف کار مطلع بوده و با دیدگاه های مشریان خود آشنا هستند.

  • آژانس تبلیغاتی درون سازمانی

برخی شرکت ها برای کاهش هزینه و کنرل مستقیم فعالیت های تبلیغاتی، در کنار تشکیلات خود یک آژانس تبلیغاتی درون سازمانی ایجاد می کنند. این آژانس های تبلیغاتی درک کاملتری از بازار و اهداف سازمان خود داشته و رابطه ی تنگاتنگی با واحدهای بازاریابی و روابط عمومی در همان سازمان دارند. با این وجود گاهی سازمان اصلی برای خلق ایده های تازه، برخی از کمپین ها و پروژه های تبلیغاتی خود را به آژانس های تبلیغاتی خارج از مجموعه برون سپاری می کند.

  • بوتیک خلاق

این دسته از آژانس های تبلیغاتی صرفاً خدمات تبلیغاتی خلاقانه ارائه می کنند. این خدمات می تواند شامل ایده پردازی، نوشتن من تبلیغ و تولید اثر تبلیغاتی شود. آژانس های تبلیغاتی خدمات کامل در زمان شلوغی کارشان، بعضی از پروژه های خود را به بوتیک های خلاق می سپارند. آژانس های درون سازمانی و آژانس های ویژه نیز گاهی برای به دست آوردن ایده های جدید از همکاری بوتیک های خلاق استفاده می کنند. بعضی از اوقات عملکرد یک بوتیک خلاق به مراتب بهتر و اثر گذارتر از یک آژانس تبلیغاتی خدمات کامل است ولی از آنجا که فعالیت
آنها تمام نیاز تبلیغاتی مشتریان را پوشش نمی دهد، باید ارتباط تنگاتنگ مشتری و بوتیک خلاق تا انتهای فعالیت پخش تبلیغ حفظ شود.

  • آژانس تبلیغاتی خریدار رسانه

با فعال شدن بوتیک های خلاق و آژانس های تبلیغاتی درون سازمانی و یا تخصصی، عملاً فعالیت خرید رسانه می بایست توسط خود مشتری انجام شود. این امر در رشد بازار خرید رسانه و ارائه ی خدمات تخصصی در این زمینه مؤثر واقع شده است. مأموریت اصلی آژانس های خرید رسانه، تجزیه و تحلیل اهداف رسانه ای و به دست آوردن فضا و زمان مناسب برای تبلیغات است تا با توجه به فرصت های رسانه ای و بودجهی موجود، ترکیب مناسبی از رسانه های تبلیغاتی را برای مشری انتخاب کنند. از آنجا که آژانس های تبلیغاتی خریدار رسانه به دلیل ماهیت شغل شان همواره حجم زیادی از انواع رسانه را خریداری می کنند، می توانند با اختصاص تخفیف های خوبی به مشتریان، قیمت تمام شدهی پروژه ی تبلیغاتی را پایین آورند.

  • آژانس های تبلیغات دیجیتال

این آژانس ها خدمات متنوعی از جمله طراحی وب، بهینه سازی موتورهای جستجو، تبلیغات اینترنتی، مدیریت شبکه های اجتماعی، بازاریابی از طریق ایمیل، برنامه نویسی نرم افزار و تولید محتوای اینترنتی (تصاویر، فایل های فلش و…) را ارائه می دهند. با توجه به فراگیر شدن استفاده از ابزارهای دیجیتال و اینترنت و امکان تعامل و ارتباط دو طرفه مشریان با برند در فضای مجازی، می توان پیش بینی کرد که در آینده ی نزدیک بخش بزرگی از فعالیت های بازاریابی، تبلیغات و فعالیت های ارتباطی برندها در بسر فضاهای مجازی اتفاق بیفتد.

 

منبع: مجله نگاه