فیلوگرافیک (Philographics ): وقتی که فلسفه و طراحی گرافیک با هم تلاقی می‌کنند

یکی از اهداف طراحی این است که یک برند یا موضوع را ساده کند و آن را در دسترس همگان قرار دهد. این مسأله به ویژه زمانی کاربرد دارد که شما با یک موضوع پیچیده سروکار دارید. موضوعی که شاید به توضیحی با صدها کلمه یا بیشتر نیاز داشته باشد.

یک مثال عالی از این دست، کارهای طراحی جنیس کرراز (Genis Carreras ) با عنوان فیلوگرافیک (Philographics ) است. که او در این کارها، بسیاری از تئوری‌های پیچیده‌ی فلسفی را جمع‌آوری کرده و جوهر معنایی آنها را با تصویری ساده به نمایش گذاشته است. وی با استفاده از طیف متنوعی از اشکال و رنگ‌هایی شاداب با متنی کوتاه این توضیحات ساده و در عین حال تاثیرگذار از تئوری‌های مختلف فلسفی را خلق کرده است. طراحی این مجموعه یک سال پیش تنها با ۲۴ پوستر آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرد. وی تا به امروز بیش از ۷۰ طراحی فیلوگرافیک تولید کرده است. این مجموعه‌ی شگفت انگیز، سبکِ متمایزِ طراحی گرافیک سوئیس را داراست. گرافیک سوئیس اساسا مینیمال است ودقت و اجرای بی و عیب و نقصی دارد. (منبع: انجمن صنفی طراحان گرافیک)