معرفی رویداد
کارگاه مدیریت فروش، بازاریابی و تبلیغات
ویژه مدیران ، کارشناسان فروش و صاحبان کسب وکار شکی نیست که فروش مقوله ای سرنوشت ساز در موفقیت هر کسب و کاری است. فروش ازمشکل ترین و درعین حال مهم ترین اجزای هر فعالیت بازرگانی است. در فضای رقابتی امروز روش های سنتی فروش و بازاریابی پاسخگوی نیاز مشتریان نبوده و ترفندها و راهکارهای مدرن فروش ضروری است و آموزش حرفه ای مدیران و کارشناسان ارشد فروش مهم ترین شاه کلید موفقیت و رشد شرکت هاست. هدف گذاری دوره ای فروش و روش های عملی رسیدن به سطح مورد نظر فروش و فرایندهایی که باید در این مسیر طی شود موضوعی است که هزاران تن از مدیران و کارشناسان ارشد فروش در دوره های آموزشی دانشگاه تهران دیده اند. در این دوره آموزشی شما با تکنیک های عملی افزایش فروش و ارتقاء سطح فروش به صورت کاربردی آشنا می شوید.

تلفن: ۰۹۳۵۴۴۱۰۳۴۱

ایمیل: info@utst.ir

وب سایت: utst.ir

آدرس: پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان جنوبی

مبلغ (به تومان)
تعداد