مجله دیزاین

یک کار خوب از Saatchi & Saatchi

مرا چطور می بینی؟!

کمپین How Do You See Me یکی از موفق ­ترین کمپین­ های آژانس تبلیغاتی Saatchi & Saatchi است که هم راستا با روز جهانی سندروم داون ساخته شد. ویدیوی تاثیر گذار این کمپین بارها در شبکه ­های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد و توجه میلیون ­ها ببیننده را به خود جلب کرد.

ادامه مطالب