مجله دیزاین

۷ نکته درجه یک خلاقیت از جرج لوییز (George Lois)

خلاقیت، خلاقیت و خلاقیت!

جرج لوییز یکی از مدیران خلاقیت مشهور دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آمریکا، دوران طلایی تبلیغات است و بسیاری از شعارهای تاثیرگذار برندهای مشهوری از جمله MTV را نوشته است.

ادامه مطالب