مجله دیزاین

Saul Bass مردی که طراحی گرافیک را متحول کرد

زندگی بین سینما و گرافیک

Bell، kleenex، AT&T و… تمامی این نام های تجاری حاصل کار بس بودند. طی ۵۰ سال، چنانچه به دنبال یک دیزاین تمیز و فکر شده که برای در ذهن ماندن کار می شد، می گشتید، Saul Bass، نام طراحی بود که در جست و جویش بودید.

ادامه مطالب