مجله دیزاین

جک دیویس (Jack Davis) خالق ماندگارترین کمیکهای قرن ۲۰

باهم ببینیم…

چند وقت پیش یکی از مهمترین تصویرسازان و کارتونیست های نیمه دوم قرن بیستم، در خانه اش در ایالت جورجیا آمریکا در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

ادامه مطالب